Тодор Матев: ЧЕЗ Електро спазва решението си за удължен срок за плащане на сметките за ток

Дружеството спазва решението си и така битовите потребители могат да заплащат дължимата сума 20 дни след издаване на фактурата

Коментари

1